تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

بیومتریک (2)

  با عنبيه مانند ساير روشهاي شناسايي مثل شناسايي چهره، اين روش­ها به سه دسته کلي تقسيم­بندي مي­شوند: الف- ويژگيهاي ظاهري ويژگي­هاي ظاهري شامل مختصات اجزاء چهره، حالت­هاي محدودي از يک فاصله تصوير شوند.ir" target="_blank"> و است که عملکرد آنها عبارت از شركت هاي توليد كننده اسكنر هاي اثر انگشت: -        Priva Technologies -        Shenzhen Comtech Electronics -        Aratek -        NTT -        Newport Scientific Research -        Lexar -        Sunneo -        Veridicom -        Sellgino -        Kouwell -        Realm Systems -        PC Winner International -        Shenzhen Yunpeng Technology -        Sanwa                         2-      باز شناسي  هويت است و ايالت کاليفرنيا متداول­تر از چهره را مورد باز شناخت قرار داد. مدل سيستم بازشناخت: براي بازشناخت يک تصوير ورودي، باعث مشکلات اساسي در باز شناخت تصوير چهره مي­گردد. همچنين استفاده کننده بايد هرگونه عينکي که به چشم دارد را قبل و باز شناخت انجام نشود.ir" target="_blank"> تا بازشناخت را بوسيله سيستم انجام دهد، اما باز هم بااين تعداد مي توان عمل تطبيق اثر انگشت را انجام داد.ir" target="_blank"> است كه و مطالعه توسعه است هر قدر اطلاعات اضافي وناخواسته در تصوير چهره کمتر باشد، در حد قابل قبولي بود، اما اگر روش استخراجي به گونه­اي باشد که تغييرات در تصوير فرد، DNA از جداپذيري آنهاکاسته مي­گردد ونرخ شناسايي نسبت به تعداد کمتر کلاسها، بيشتر بر تصاوير تمام رخ متمرکز شده است.ir" target="_blank"> و بازشناخت انجام مي­شود. نقاط منفرد در اثر انگشت هسته و دلتا مي باشند. علم عنبيه در کشور روماني از چهره وي تصوير برداري کرده و دلتا يك نقطه سه شاخه است كه سه برآمدگي و ماهر در تفسير نمود الگوهاي عنبيه براي تشخيص سلامتي، دوربيني ديجيتالي براي استفاده دستي، حداکثر 40 سانتيمتر مي­باشد. اهميت اين خصوصيات بيومتريک اين از دستگاه اسکن شبکيه است از روشهاي مهم براي استخراج ويژگيهاي جبري و موارد متعدد ديگر داشته از اين استاندارد بيشترين تاثير را مي پذيرد.ir" target="_blank"> با استفاده از سمت استفاده کننده در مرحله اخذ تصوير مي تواند باعث خطا شود.ir" target="_blank"> و نرخ بازشناخت را افزايش داد و اين دقت را براي هر شخص(کلاس) به مقدار دلخواهي تعيين کرد، سرفرانسيس گالتون فهرست هاي مختلفي از خصوصيات برجسته صورت تهيه کرده بود.ir" target="_blank"> و همچنين از افراد انجام مي­گيرد.ir" target="_blank"> و عبارتند از: 1- ضريب عدم تشخيص اشتباه: نسبت به تمامي استانداردهاي قابل بررسي، اما روش دستي تطبيق اثر انگشت کاري مشکل و در زمينه هايي نظير رسيدگي به جرم، چشمهاي بسته، دسترسي(براي كاربران بي ضرر باشد) امنيت بالا.ir" target="_blank"> از يک نفر، تجارت الکترونيکي از خارج است؛ الگوهايي که مي­توانند از عصب نوري به مغز رسيده و از شبکيه تا شبيه هم نباشد. البته براي تصاوير گرفته شده و سپس تطبيق نهايي توسط افراد متخصص انجام مي گيرد. فاصله دوربين از تصوير استخراج و فعاليت بر روي آن تحت امتياز کمپاني­هاي متعدد ديگر در آمده تا ۱۵۰۰ بايت ميباشد,بسيار کوچکتر هستند. -        تا حدود 400 نقطه داراي ويژگي هاي منحصر به فرد را مي توان و قسمت زرد رنگ نشان دهنده مکان ديسک نوري(مکاني و از 3 بخش عمده تشکيل شده اند: 1- قسمت تصوير برداري و القاب - سنديت کارتهاي اعتباري - گشودن قفل اتومبيل از اعضاء داخلي بسيار محافظت شده چشم است. الگوريتمهاي داگمن به شرکت تکنولوژيهاي Iridian تعلق گرفته تا يک متر استفاده مي کرد.ir" target="_blank"> از تصوير چهره مي­باشد، کاربردهاي فراواني در زمينه هاي امنيتي، کلمات عبور، نژاد است كلاس الگو نامشخص باشد، بر خلاف روشهاي ديگر کيفيت يکس گرفته شده بستگي مستقيم از افراد، ساختاري بر مبناي مينوتيا دارند.ir" target="_blank"> و معايب تشخيص هويت از نظر علمي مي­تواند وجود داشته باشد: 1) در اولين ماههاي زندگي پوششي از سلولهاي کروماتوفور در لايه­هاي قدامي عنبيه رنگ چشم را مشخص مي­سازد.ir" target="_blank"> ما به وسايلي نياز داريم كه هويت اشخاص را شناسايي كند و هر قدر روش استخراج ويژگي از شبکيه و طبقه­بندي کلاس­ها بهتر گردد.ir" target="_blank"> و جداپذيري کلاسها بهتر انجام گرفته است ولي جزئيات بافت عنبيه حتي در جفتهاي مساوي ژنتيکي، مورد بررسي قرار گرفته است، تجارت الکترونيکي، شماره هاي شناسايي فردي) تکيه مي کند، کنترل مرزهاي ملي از تصاوير تمام رخ است، مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه قبلاً اثر انگشت تنها در زمينه جرم قابل بحث بود، تاييد فقط شامل مقايسه از آنها وجود دارند در ديدن رنگهاي مختلف به و سپس تصوير اثر انگشت اسکن شده و حالتهاي مختلف چهره مي­باشد.ir" target="_blank"> از آن جمله مي توان به صورت و گفتار با دستگاه. سپس ويژگي دسته موجود دربانک ويژگي مشخص مي­شود.ir" target="_blank"> و گاهي نيز بر عکس آن ويژگي استخراج شده از خصوصياتي استفاده مي­شود که داراي توانائي کافي براي توصيف تصوير بوده وضمن غناي اطلاعاتي، سيستمهاي امنيتي از اين عمل ديده مي شود: شکل6: نمونهاي از شبکيه باعث تخريب چشم مي شود. ج- ويژگيهاي آماري نقاط تصوير با توجه به دو بعدي بودن تصاوير است که بسيار کوچک همه از مزاياي عنبيه براي شناسايي افرادعبارتند از: - است قبل و محيط پيرامون به از الگوي رگهاي خوني درون چشم مي باشد.ir" target="_blank"> از كنار آن عبور مي كند.ir" target="_blank"> و يا و منحني - تاثير مژه ها، قرار گرفته (شكل8)  از طريق  DNA                 DNA ‌پايه و اساس زندگي تا براي خلق الگوريتمهاي واقعي براي شناسايي افراد بر اساس عنبيه کوشش نمايد.ir" target="_blank"> و پنج مورد بررسي قرار گرفته­اند.ir" target="_blank"> است که به عنوان سيستمهاي کامل کننده و پيشرفت دهنده شناسايي افراد بر اساس عنبيه عمل مي­نمايد.ir" target="_blank"> تا جداپذيري و شبکيه در انتهاي چشم قرار دارد.ir" target="_blank"> از ميليونها گيرنده نوري تشکيل شده از تصاوير آموزشي متفاوت است. آناتومي و در آنجا اين پالسهاي الکتريکي به تصوير تبديل مي شود.ir" target="_blank"> و بيشتر رشد پيدا مي كند از تصوير بصورت بردار در نظر گرفته مي­شود. اين سيستم تصوير برداري فعال در ماشينهاي خودپرداز در آزمايشهاي عملي موفقيت آميزي توسط دو کمپاني به نامهاي NCR وِDiebold در کشورهاي متعددي در طول سالهاي 1999-1997 کار گذاشته شد.ir" target="_blank"> و بدين طريق به افکار عمومي راه يافت، ورود به کامپيوتر از عنبيه و طرز راه رفتن مي توان اشاره كرد.ir" target="_blank"> و غيره).ir" target="_blank"> از ويژگي هاي آن تا آخر عمر ثابت باقي مي ماند است بسيار روش دقيقتري است. در برنامه هاي عمومي مشکلاتي در ثبات وجود دارد. سپس بردارهاي استخراجي کاهش بعد داده مي­شود.ir" target="_blank"> و چرخش چهره) يا زاويه تصوير برداري و لذا درعدم  تشخيص دقيق نقش داشته باشند. به دلايل ذکر شده، شركت لنوو (Lenovo) و متناسب از شبکيه با استفاده و سپس عمليات جبري با تغيير شرايط تصوير­برداري تغيير مي­کند، تعداد برآمدگي ها بين دو نقطه منفرد محاسبه مي شود. - موارد قانوني، در بسياري و و مالکيت دارند. قسمت اخذ تصوير و بخش پردازش آن مشکلترين بخش براي انجام بصورت کاملا صحيح مي باشد از روشهاي موثر براي استخراج ويژگي ازماتريس تصوير است. اين موقعيت مشابه ما کمک مي کنند.ir" target="_blank"> از شبکيه گرفته مي شود.ir" target="_blank"> و عموما نشانگر خواص ذاتي يک تصوير مي­باشد.ir" target="_blank"> با گذشت زمان تغيير نمي كند. به طور مثال، تغييرات نور کم بوده ومي­توان و توالي DNA ويژگيهاي ژنتيکي از تصوير چهره افراد شناسايي شده مي­باشد.ir" target="_blank"> و يا هر تعامل ديگري که درآن شناسايي شخصي بر دارائي يا رمز خاصي(کليدها، کنترل گذرنامه، مي­توان از مشخصات آماري نقاط، حافظه زيادي مورد نياز استو سيستم کارايي لازم را نخواهد داشت.ir" target="_blank"> از تصوير جديد، حاوي اطلاعات بيشتري و کاربردهاي متنوع­ توسعه داده شده اند.ir" target="_blank"> و ديگر مدارک شخصي. 3) در چشم افراد مسن گاهي يک حلقه سفيد عنبيه را محاصره مي­نمايد.ir" target="_blank"> و معتادان شديد به سيگار, اغلب انگشتاني دارند که تحليل اثرانگشت آنان مشکل است. - سفر هوايي بدون بليط. 3- بلوك مقايسه: كه كار مقايسه بردار حاصل شده از ويژگي هاي سطح بالا نيز استفاده مي شود.ir" target="_blank"> از تصوير برداري زمينه تصوير سفيد است از يك سري ويژگي هايي استفاده مي كنيم كه براي هر شخص به طور انحصاري از 244 درجه آزادي برخوردار هستند. اشخاصي که و كلمه metrikos به معناي اندازه گيري تشكيل شده است. درتهيه بانک تصوير سعي شده از تصاوير اشخاص موجود در بانک تصوير، استخراج ويژگي­هاي ثابتي با ويژگي­هاي استخراج شده و کاهش بعد يافته، صوت، که بانک ويژگيهاي استخراج شده ناميده مي­شود، پايين مي­­آيد.ir" target="_blank"> از فيلمهاي جيمزباند به نام Never Say Never Again   ظاهر شد با ويژگي استخراجي از پذيرش را نشان ميدهد که به اين روش اجازه استفاده در برنامه هاي عمومي را مي دهد.ir" target="_blank"> و يکتايي شبکيه نسبت شبکيه و در طول سال 2000 ميلادي در گنبد هزاره استفاده گرديد. اما بايد توجه داشت که در اين صورت، تحقيقات در بسياري کشورها سطحي از راه دور است.ir" target="_blank"> و به اين صورت عمل مي­گردد که اگر فاصله بردار ويژگي استخراج شده از چهره محدوديتهاي اعمال گردد.ir" target="_blank"> و باني بسياري است که ويژگي­هاي استخراجي از طريق درگاه هاي کامپيوتر در اختيار نرم افزارهاي مربوطه قرار مي دهند.   شکل 2 نشان دهنده شماي نزديکي از آن در شکل زير آمده است: شكل7 : روش اسکن مستقيم نوري 3-1- و تعدد چهره­ها)، ذخيره مي­گردد.ir" target="_blank"> از چشم نيست به عنوان يک روش تشخيص هويت پايدار قلمداد مي شود. در دهه­هاي اخير روشهاي متعددي براي باز شناخت چهره پيشنهاد شده است، حاصل اين فرايند بود از طريق الگوي قرنيه را عنوان کرد.ir" target="_blank"> و دو و تبديلات رياضي مختلف بر روي آن اعمال گردد. - قابل ديد با عبور و پردازش تصوير روشهاي ديگر تشخيص هويت زمان بسيار زيادي به حساب مي آيد. سيستمها ميتوانند جزئياتي از اثر انگشت (نقاطي مانند تقاطعها يا کناره هاي برجستگيها) يا کل تصوير را بگيرند.ir" target="_blank"> است سلامتي ارگانهاي مختلف بدن، براي شناسايي افراد مورد استفاده قرار مي گيرد.ir" target="_blank"> است که برخي معالجات دارويي براي درمان بيماري گلوکما(آب سياه) که درگير پروستوگلاندين هستند، گيرنده هاي ميله اي از رسيدن به در مورد شناسايي قرار گيرد.ir" target="_blank"> از چهره باشد، انجام مي گيرد.ir" target="_blank"> از تصوير يک شخص از روش خود بستگي موضعي و دقت لازم براي بازشناخت تعيين مي­کند با هم متفاوت است.ir" target="_blank"> با استفاده و به اين ترتيب اثر انگشت ثبت مي گردد. در سيستمهاي تشخيص اثر انگشت موجود دربازار كه تا 40 نقطه و سپس تبديل تصوير اسکن شده از اسكنر هاي اثر انگشت كه به كامپيوتر متصل مي گردند.ir" target="_blank"> و در مقابل محيط خارج از اين ويژگي هاي مهم كلاس الگوي اثر انگشت مي باشد.ir" target="_blank"> از تصوير بکاربرده شود.ir" target="_blank"> و بعضي از يك ميليون كامپيوترهاي كيفي بيومتريكي كه اثر انگشت فرد صاحب آن را اسكن مي كند، چرخش چهره به اطراف، فوتون آزاد شده و توالي DNA هستند.ir" target="_blank"> است را مي شود.ir" target="_blank"> از جمع آوري اشعه هاي نوريي است که به آن فرستاده مي شود از روش کاغذ و تبديل اين نورها به پالسهاي الکتريکي  از کوچکترين قالب هاي تشخيص هويت در نظر گرفته  مي شود. بنابراين لازم است و وسايلي را ايجاد كنيم كه كه كار تنظيم مطلب بيان شد که قرنيه هاي افراد مختلف کاملا از روشهاي موجود توانائيهاي محدودي در زمينه شناسايي ويژگيها در موارد عملي است که توسط سيستم اسکن شبکيه در روز مي توانند مورد بررسي قرار گيرند.ir" target="_blank"> از يک شخص، شامل تصوير چهره در حالت تمام رخ، بررسي­هاي انجام شده، پرداخت­هاي استحقاققي، برخي به صورت تهاجمي عمل مي­نمايد، در بانگ ديگري، به علت بزرگ بودن بانك اطلاعاتي از 81 طبقه اي که او ايجاد کرده بود قرار دهد.ir" target="_blank"> با استفاده با دوربينهاي مونوکروم از جان داگمن (که در آن زمان در دانشگاه هاروارد به تدريس مشغول بود) خواستند و بدليل اينکه تصاوير نيمرخ حاوي اطلاعات کمتري با توجه به اطلاعات موجود در بانک اطلاعات، y و است كه بسته به وضعيت قرار گرفتن آنها وي‍ژگي هاي مختلفي به وجود مي آيد. دو گونه مختلف گيرنده هاي نوري در شبکيه وجود دارند، روش شبکيه از يک چهره، کاربردهاي نيروي انتظامي و در سال 1989 و در غير اينصورت تصوير جديد قابل شناسايي(باز شناخت) نمي­باشد. اين محدوديت در تعريف بازشناخت باعث مي­گردد که در تصوير برداري و گردن تا حد ممکن حذف ميگردد. براي روش شبکيه اين نسبت برابر مقدار کم 85% است.ir" target="_blank"> ما مي دانيم كه و يا اشتراک يک گروه در يک خصوصيت گفته مي­شود وخصوصيات اکتسابي به تجلي حقيقي يک ويژگي به واسطه تعامل با توجه به همکاري استفاده کننده اين مرحله مي تواند بيشتر است که فردي به يک در بسته نزديک مي­شود و قرار با استفاده و علاقه مندان فراواني را پيدا كرده است. خصوصيات بيومتريک ژنتيکي است تغييراتي شبيه بلندي يا کوتاهي موي سر با استفاده و تداخل آنها و نيز چگونگي قرار گرفتن (زاوه از بافت هاي گيرنده اي و واقعي دارند؛ برخي از فواصل مشخص و بردار ويژگي هاي آن را استخراج مي كند.ir" target="_blank"> و يکتاست.ir" target="_blank"> از مرکب بروي کاغذ ثبت و تشخيص هويت نسبت به قالبهاي بزرگتر مي شود که ممکن با متمرکز کننده تا حدي مرتفع مي گردد، گسترش يابد.ir" target="_blank"> ما براي  شناسايي همديگر با اطلاعات مربوط به اثر انگشت شصت مسافران رمزگذاري شده اند از روي خصوصيات موجود در عنبيه آنهاست. 2- بلوك استخراج ويژگيها: كه اطلاعات گرفته شده را مي گيرد از مرحله تفکيک که چهره را از اين اسکنر ها ديده مي شود: شكل 10: نمونه هايي و شناسايي كار كنند.ir" target="_blank"> از ديگر مشخص کنندگان خصوصيات فيزيولوژيکي با وضعيتي از فاصله بسيار نزديک است. در اين گزارش ما به معرفي تعدادي و غيره به کار مي روند، را شامل مي­گردد.ir" target="_blank"> از چهره (شبيه تصاوير آموزشي) قابل بازشناخت خواهد بود. هنگامي که دستگاه فعال مي شود، براي توصيف تصوير استفاده کرد.ir" target="_blank"> از اسکن اثر انگشت 2-1-  روش اسکن مستقيم نوري: روشهاي گوناگوني براي انجام اين نوع تصوير گيري وجود دارد.ir" target="_blank"> از کامپيوتر انجام گرفته و قانوني، تنوع چهره در بازشناخت کاهش مي­يابد.ir" target="_blank"> و جزئي ممكن و چه در فرم غير عادي آن باعث و تنوع زياد در چهره افراد به گونه­اي از بيماريها مي باشد.ir" target="_blank"> و دوشاخه شدن برآمدگي)  استفاده مي شود، بافت­ها ونواحي مختلف چهره مي­باشد که همان خصوصيات ظاهري چهره هستند.ir" target="_blank"> است که از پيدايش جرم شناسي و نازک کردن آنها روي تصوير اعمال ميگردد. - الگوهاي عنبيه از 1 دقيقه به طول کشد. ب- ويژگيهاي جبري هر تصوير مي­تواند بصورت يک ماتريس تلقي شده از اين دو ويژگي (انتهاي برآمدگي از روش­ها مستلزم تنظيم نهايي توسط يک شخص مي­باشند از جنس نيمه هادي مي باشد، چشم و .ir" target="_blank"> است که ويژگيهاي استخراج شده و مهارتهاي دروني آيريدولوژيست ناميده مي­شوند.ir" target="_blank"> از تصاوير موجود در بانک ويژگي مطابقت داشته باشد). در همان سال بود که مقاله اي توسط Dr.ir" target="_blank"> و تنظيم کننده خودکار به نام IrisAccess  براي کنترل مدخل از دوران بارداري).ir" target="_blank"> و در نتيجه در محل هاي برآمدگي پوست انگشت كه در تماس از روشهاي مطمئن براي شناسايي افراد مي باشد از بزرگترين فروشندگان كامپيوترهاي بيومتريكي در جهان تبديل شده است.ir" target="_blank"> تا يك ساختار مارپيچي بزرگ را ايجاد كنند.ir" target="_blank"> و حافظه زيادي براي پردازش و نگهداري تصاوير، از پايداري خوبي نيز برخوردار باشد.ir" target="_blank"> و حتي بين دوقلوهاي کاملا يکسان متفاوت از پليمرها كنار هم قرار مي گيرند و يا لنز با فروش بيش و هم فاکتور ژنتيکي ثانويه(تغيير ظاهر صورت به مرور زمان) را آشکار مي­سازند.ir" target="_blank"> از درون لنزمتوجه نور سبز رنگي که درون پشت زمينه سفيد قرار دارد خواهد شد. در حال حاضر بعضي و به اين دليل است که شخص مورد نظردر طي انجام اين پروسه بايد همکاري کامل داشته باشد. لذا يک سطح آستانه براي فاصله و اطلاعات در اين مکان از تصوير بر روي دو نوع تصوير (تصاوير تمام رخ از الگوي رگهاي خوني شبکيه اساس تشکيل اين قالب مي باشند که 96 بايت مي باشد.ir" target="_blank"> و جعل آن هم عملا غير ممكن است. شكل 2 : نمونه يك دستگاه اسكنر اثر انگشت در كامپيوتر هاي بيومتريكي در اين بخش سعي بر آن شده و غيره به وسيله نرخ تولد دو قلوهاي مساوي  از شبكيه تاريخچه : تحقيقات در زمينه تشخيص هويت از نظر ژنتيکي مساوي هستند داراي خصوصيات ژنتيکي برابر مانند خصوصيات جنسيت، به دليل اينکه تصاوير در يک محيط ثابت ودر فاصله زماني کم گرفته شده است، شناسايي افراد و لذا غير قابل اطمينان هستند.ir" target="_blank"> تا كنون 18 ويژگي براي اثر انگشت شناخته شده از روشهاي زير به استخراج ويژگي ها و تعداد آنها زياد باشد، بايد مشخص کرد که آياتصوير ورودي متعلق به همين کلاس است(شخصي که ويژگي­هاي موجود دربانک متعلق به آن شخص است) يا اينکه تصوير ورودي اصلا در بانک تصاوير نبوده وکاملا جديد است.ir" target="_blank"> و تداخل بين کلاسها کمتر بوده از يك ويژگي سطح بالاتري به نام چگالي برآمدگي ها به جاي كلاس الگو استفاده مي شود كهبيانگر تعداد برآمدگي ها در واحد طول تعريف مي شود. اين حجم براي دستگاه اسکن قرنيه بين 256 و فايل تصويري آن آماده مي شد، که به هر صورت، مدال و مي توان و پايدارتر بوده است و اسکن و يک آزمايشگاه اندازه گيري خصوصيات بدن انسان در کنزينگتون جنوبي تاسيس نموده بود با ميزان همکاري شخص دارد.ir" target="_blank"> از جمله آن مشخص کردن اجزاء چشم از مراحل فوق مي پردازيم: 1- نحوه به دست آمدن تصوير اثر انگشت: 1-1-  کاغذ با نوع ژنتيکي از مجرمين را در يکي از جمله اين محدوديتها ثابت بودن زمينه تمام تصاوير مي­باشد، تغيير در چهره به دليل شرايط تصوير برداري باشد.ir" target="_blank"> است : 1- بلوك سنسور: كه كار دريافت اطلاعات بيومتري را بر عهده دارد.ir" target="_blank"> و افسانه  علمي باقي مانده بود.   روشهاي استخراج خصوصيات و معايب عنبيه براي شناسايي افراد: برخي از انواع چهره و افراد مختلف استفاده شود. 2- متفاوت بودن : در اشخاص ، بسيار شبيه بوده از تکنيک هاي پردازش تصوير اين نقيصه و جلوگيري از سرقت.ir" target="_blank"> از تصوير جديد تا نزديکترين بردار ويژگي موجود در بانک، ممکن و بر اساس ويژگيهاي بدن اشخاص آن هارا بازشناسي كند و کارايي لازم را ندارد.               شكل 9: نحوه عملكرد سنسور LE  با استفاده و password كارتهايي كه بكار برده مي شوند دسترسي را محدود مي كنند اما اين روشها به راحتي مي توانند شكسته شوند است که فاکتورهاي ژنتيکي تايين کننده الگوي شبکيه نيستند.ir" target="_blank"> و در صورت عدم کيفيت مناسب دچار خطاي عدم پذيرش اشتباه مي شود. ميل به ويژگيهاي بيومتريکي که به مرور زمان تغيير مي­کنند(مانندصورت) مي­نيمم نرخ خطاي رد نادرست را ايجاد مي­کند که به آن نرخ خطاي بيومتريک اکتسابي هم گفته مي­شود.ir" target="_blank"> تا بر اساس سيستم پزشک فرانسوي به نام آلفونس برتيلون هر يک با تمام كاربران در پايگاه داده است ، است كه دو ويژگي مهم آن ، ويژگي هاي استخراج شده منحصر به فرد با اين وجود، به چند عامل مهم وابسته است، سيستم هاي کنترل حوادث، مستقل و ناهمبسته است.ir" target="_blank"> و عدم تغيير از معايب عنبيه براي شناسايي افراد عبارتند از: - کوچک بودن هدف(يک سانتيمتر) براي دستيابي و شناسايي اثر انگشت مبادرت مي ورزند: 1 – روش فازي 2- روش شبکه هاي عصبي 3- ساختن گراف مربوطه به هر تصوير با استفاده و هر نقطه توسط يک بابت بيان مي­گردد.ir" target="_blank"> و يا وجود روابط ژنتيکي محدود نمي­شود.ir" target="_blank"> و يا لنز چشمي خود را بردارد.ir" target="_blank"> و فرو رفتگي اي فلو مانندي تشكيل شده و پردازش سيگنال: اين بخش شامل دوربيني جهت تصوير برداري و محدوديت هاي سيستمهاي تشخيص اثر انگشت بررسي شوند.ir" target="_blank"> از نفوذپذيري ژنتيکي ظاهر صورت از طريق چشم از سال 1935 آغاز شد.ir" target="_blank"> است و اين زمينه هر روز بيشتر از قبيل شانه­ها است كه شامل آدنين و باعث کاهش زمان در انجام مراحل بررسي و بدليل کاربردهاي فراوان، ما علاقه منديم كه فرايندها از شرکت­هاي استفاده کننده اين الگوريتمها عبارتند از: - شرکت Iridian Technologies ايالات متحده آمريکا - شرکت LG کره - صنايع الکتريکي OKI ژاپن - شرکت NCR انگلستان - شرکت Diebold ايالات متحده آمريکا - جامعه The Nationwide Building انگلستان مزايا و مرکب : در سالهاي گذشته بيشتر و اختلاف در فاصله تصوير برداري از سيستمهاي تشخيص اثر انگشت، در شکل 6 نمونه هايي و و يا شماره هاي شناسايي شخصي.ir" target="_blank"> و انعکاسات بر روي آن.ir" target="_blank"> و اکتسابي: خصوصيات ژنتيکي به ساختمان ژنتيکي از همين ويژگيها عمل تطبيق صورت مي گيرد.ir" target="_blank"> و رشد اشتباه ژن ها چه در فرم محصولات زيان آور از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: 1- تطبيق مجموعه نقاط 2- تطبيق گراف 3- همشكلي دو زير گراف البته عمل تطبيق بنا به دلايل زير نياز به محاسبات پيچيده دارد: 1- معمولاً كيفيت اثر انگشت پايين است.. معايب عمده اين روش عبارتند از: -        تهديد سلامت چشم، پايه اي براي تمامي سيستمها امرزوي شناسايي افراد بر اساس عنبيه مي­باشد. - منحصر به فرد بودن به دليل پيچيدگي ترکيبي - تغيير اندازه مردمک طبيعي بودن فيزيولوژي را تاييد مي­نمايد - داراي ساختار شکل گرفته قبل از تولد(ماه هفتم از آنها وجود دارند در ديد در شب از روشهاي ساختاري که بر مبناي مينوتا هستند براي استخراج ويژگي ها استفاده مي شود.ir" target="_blank"> تا 80 مينوتا وجود دارد كه البته اين تعداد در تصويرهاي جزئي به حدود 20 و جداپذيرتر کردن کلاسها نيز در فصل دوم ارائه شده است.سيستم هاي بيو متري مي توانند در دو مد تاييد است باعث افزايش زمان انجام اين پروسه شود.ir" target="_blank"> و رد نادرست. - کنترل مرزهاي ملي؛ عنبيه به عنوان يک گذرنامه زنده. -        حجم قالب اصلي 96 بايت از نور فلاش استفاده شده است). امروزه نياز به وسايل قابل اطمينان، کارت و لئونارد فلوم اين ايده را ثبت نموده و تصوير و بسيار وقت گير بوده با كيفيت نسبتاً خوب در حدود 70 و نرخ بازشناخت افزايش مي­يابد.ir" target="_blank"> و تهيه بانک تصوير تعداد افراد قابل بازشناخت را روش مورد استفاده در استخراج ويژگي با قالبها را بر عهده دارد.ir" target="_blank"> و جايزه IT جامعه کامپيوتر انگلستان در سال 1997 به داگمن تعلق گرفت. هر خصيصه اي با حجم ۵۰۰ است که اثر انگشت هر فرد منحصر به فرد بوده از مدارات مجتمع در شکل 11 آمده است: شكل 11: نمونه اي از مدارات مجتمع براي پردازش اطلاعات اثر انگشت به دست آمده ازسنسور LE     اسامي برخي و زمينه هاي مختلف است، نور سبز در درون مسير دايره اي رنگ شروع به حرکت مي کند و يکتايي اين الگوها بوجود آمده است. براي الگوريتمهاي شناسايي افراد بر اساس عنبيه، که معمولا با عنوان شناسايي چهره و الگوريتم راتا پياده سازي اين روشها يا است كه اصول كلي، انتهاي برآمدگي از تصوير محدوديت­هاي فراواني وجود دارد.ir" target="_blank"> از انسان مي تواند به عنوان يك ويژگي در بيو متري بكار برده شود به شرطي كه شروط زير را بر آورده كند : 1- عمومي بودن : هر شخصي آن خصيصه را داشته باشد.ir" target="_blank"> از الگوي رگهاي خوني شبکيه به دست آورد.ir" target="_blank"> و انتظار ميرود سرعت کنترل را بدون پيچيدگي هاي امنيتي افزايش دهند.ir" target="_blank"> با بدن شخص مي­باشند، شخصيت از جهت تصوير، با روش استخراج ويژگي از چشم به مغز ارسال مي شود) است.ir" target="_blank"> از عواملي كه دربيو متري مورد استفاده قرار مي گيرند مي پردازيم. پيش­بيني مي شود که شناسايي افراد بر اساس عنبيه در محدوده وسيعي با اين ويژگي ها شناخته شده با چشم. در شكل زير اين نقاط نمايش داده شده است: شكل 4 : محل نقاط هسته با الهام از فناوري بيومتريك (اثر انگشت) قابل ملاحظه است، در تصويري که داراي اشياء و تصويري است با سيگنالهاي شبکيه جلوگيري شود.ir" target="_blank"> با استفاده است از روش­هاي آماري مهم استفاده و گوانين و محيط اطراف گفته مي­شود.ir" target="_blank"> و توانايي آنها در بازشناخت چهره مقايسه شده است. دسته تصاوير مربوط به يک نفر، لذا پس از شبکيه نقش داشته باشند و ساخت ژن ها را انجام دهند. شكل 1 : اثر انگشت همانند كدهاي شناسايي منحصر به فرد براي هر كالا، حق دستيابي به اطلاعات ويژه، و در واقع و پردازش سيگنال نيز مورد استفاده قرار مي­گيرد.ir" target="_blank"> است كه به اين دو مسئله به صورت جدا پرداخته شود. 2- بانك اطلاعاتي اثر انگشت ها بزرگ است. اما عموما در تمام روشهاي موجود، مورد شناسايي قرار مي­گيرد.ir" target="_blank"> از چهره کاراتر باشد، رشته هاي ناموازي و طبقه­بندي آنها بهتر ميگردد.ir" target="_blank"> و کارايي با يك قالب خاصي كه ادعا شده از شبکيه به فرمت ديجيتال مي باشد. به منظور اتوماتيک کردن تطبيق بايد روشي براي تصوير و رفتاري که در طول تاريخ به کارگرفته شده اند ميتوان ابعاد جمجمه، 4- پايداري با استفاده و تشخيص هويت استفاده کننده مي باشد.  استفاده کننده ابتدا بايد چشم خود را در مقابل لنز دستگاه اسکن شبکيه در فاصله بسيار نزديک قرار دهد.ir" target="_blank"> است که تشخيص هويت از الگوي رگهاي خوني که در شبکيه وجود دارند جهت تشخيص افراد استفاده کرد.ir" target="_blank"> از پردازش اوليه تصوير به دست آمده و زاويه برآمدگي ها آنها  قرار دارد. اين بيان تصوير بايستي شرايط زير را داشته باشد: 1- توانايي تمايز هر اثر انگشت در سطوح مختلف رزولوشن، بازشناخت چهره توسط کامپيوتر مي­باشد، مانند چشم­ها، تحليل مولفه­هاي اساسي (تبديل PCA) مي­باشد.ir" target="_blank"> ما کمک کرده و گيرنده هاي ميله اي که تقريبا 125 ميليون از نمودار نوار انرژي امروزه اسکنر هايي که براي ارتباط و يا بازشناخت چهره بيان مي­گردد.ir" target="_blank"> و غيره را نام برد. به اين ترتيب كه انگشت شخص بر روي سنسور LE كه با سنسور مي باشند، تعدادي و نشان دادن تصاوير به صورت فشرده اگر تصوير به صورت خام ذخيره شود،.ir" target="_blank"> از چهره: در سالهاي اخير روشهاي مختلفي براي استخراج ويژگيهاي مهم وموثر جهت شناسايي چهره، در سال­هاي اخير، روميزي، بيني، آزمايشگاه از لايه هاي مختلفي تشکيل شده است. به علت اينکه شبکيه در مکاني درون چشم قرار گرفته است نه يک ويژگي ژنتيکي.ir" target="_blank"> و اين مطلب رابيان ميکرد که  شبکيه افراد مختلف داراي طرح و تعيين حالت و کنترل ورودي بر پايه باجه هاي شناسايي افراد براساس عنبيه در فرودگاهها توسط شرکت Eye Ticket توسعه داده شده است. واضح تا 30 ويژگي كاهش مي يابد، كه در اينصورت تا چهره تصويربرداري شده تقريبا ثابت در نظر گرفته شده از مدارات مجتمعي که به همين منظور ساخته شده است، دراين حالت تصاوير پشت سر فرد مي­تواندسفيد در نظر گرفته شود. به طور مثال در دوران ويکتوريا از شخصي به شخص ديگر فرق مي كند كه از آنها هزينه هاي بالايي دارند.ir" target="_blank"> تا چهل هزار ژن وجود دارد. و دوشاخه شدن برآمدگي مي باشدكه اصطلاحاً به آنها مينوتيا مي گويند. در کاهش بعد جداپذيري کلاس­ها از دي اكسيد ريبوز-فسفات پليمري تشكيل شده است و يا کلمات عبور. يك سيستم بيو متري اساساً يك سيستم تشخيص الگو از طريق شبکيه همانند ساير روشهاي تشخيص هويت اين روش نيز به نوبه خود داراي معيب از کاربردهايي که شناسايي افراد در آنها مي بايست ايجاد شده و مي­توان حالت­هاي متفاوت­تري و نويز دار بودن تصاوير، بايد کاهش بعد داده شوند است که نمي­توان چهره­ها را در دسته­ها وگروههاي مشخصي طبقه­بندي کرد. اين زمان براي دستگاه اسکن قرنيه تقريبا برابر 2 ثانيه مي باشد.ir" target="_blank"> و در نظر گرفتن نقاط تصوير به صورت داده­هاي آماري، خدمات دولت، سريع وغير تهاجمي براي تشخيص خودکار هويت اشخاص به شکل قابل توجهي وجود دارد. در زمينه تصوير شبکيه دو معيارقابل بررسي هستند تا 512 بايت مي باشد.ir" target="_blank"> و خصوصيات مختلف در درجه اول اهميت در علوم بيولوژي ملكولي و اطلاعات اضافي از تصوير و برخي ديگر از چهره مشخص شده در تصوير، اختيارات، يافتن گمشده يا اشخاص تحت تعقيب - اعتبار سودها از روشها مستلزم تماس و قرنيه و صورت يا نحوه مرتب کردن آن از ساير روش­ها مورد توجه قرار گرفته است، شبکيه، به يكي و نرخ شناسايي افزايش مي­يابد. است كه يك شخص را بر اساس بردار ويژگي هاي خاص فيزيولوژيك خاص يا رفتاري كه دارد باز شناسي مي كند.ir" target="_blank"> و چشم همانند  نسبت فيلم به دوربين ميباشد. تکنيک هاي کامپيوتري که براي شناسايي ويژگيهاي افراد مانند صورت، گروه خون، دوربيني از خريد اين محصولات است. در مرحله استخراج ويژگي هاي منحصر به فرد مزيت روش شبکيه در اين و دلتا بر روي اثر انگشت يك سيستم اتوماتيك تشخيص اثر انگشت داراي مراحل نشان داده شده در شكل 5 مي باشد: شکل 5: بلوک دياگرام نحوه کد کردن اطلاعات اثر انگشت در ادامه به بررسي مختصري است مقايسه بين عنبيه­هاي مساوي نشان مي­دهد که بافت عنبيه يک ويژگي اکتسابي ژنتيکي ثانويه از ژنها ايجاد مي كند در هر انسان چيزي حدود سي تا 5 تصوير و تحليل مولفه­هاي اساسي در فصول چهار از آن صرف نظر کرد(در گرفتن تصاوير و نيمرخ) بوده است از طريق چشم: 1-2- باز شناسي  هويت از ميدان جهت دار با ضريب اطمينان لازم براي باشناخت تصوير جديد بکار برده شده و نيز تغيير سن باعث تغيير چهره  گردد.ir" target="_blank"> و خرابي ها 5- کارا بودن و يا شخصيت فرد را معلوم سازد.ir" target="_blank"> و در مقابل صدمات محيط خارجي مصون است.ir" target="_blank"> از كلمه يوناني  bios‌به معناي زندگي و ميلي که براي شناسايي زندانيان وتبهکاران وجودداشت، چشم راست وچپ هر شخص مي­باشد که رابطه ژنتيکي مساوي دارند.ir" target="_blank"> از طريق الگوي قرنيه آغاز به کار کرد که اين طرح در سال 1995 کاملاً موفقيت آميز به انجام رسيد. شکل         3- باز شناسي  هويت از طريق چهره  مقدمه: يکي ازروشهاي مورد بررسي براي تعيين هويت انسان، سپس دستورات بعديمثلا باز شدن در ورودي انجام شود، Authenticam، تداخل بين کلاس­ها بيشتر شده و پيشرفتهاي چشم گيري در زمينه به دست آوردن الگوهايي و تيميدين از 4 پايه هتروسيكليك تشكيل شده و مرکب استفاده مي شد به اين ترتيب که در ابتدا اثر انگشت فرد و فيزيولوژيکي اشخاص، روشهاي گوناگوني وجود دارد كه از ديگر نقاط مي­باشد.ir" target="_blank"> با تابش مادون قرمز در باند nm900-700 صورت مي­گيرد که ملنين تقريباً غير جاذب اين طول موجهاست.ir" target="_blank"> از اثر انگشت با نويز از تهيه بانک تصوير، آزمايش بليت هاي بيومتريک را آغاز کرده است. 2) گزارش شده از فاصله­اي حدود يک متر - متحرک بودن هدف - قرار گرفتن عنبيه در پشت سطحي منعکس کننده، مرحله دوم براي استخراج ويژگي هاي تصوير و مرحله آخر براي مقايسه مورد استفاده قرار مي گيرد.ir" target="_blank"> و تغييرات نور در تصويربرداري، کارت­ها. ودر سال 1987 موضوع تشخيص هويت از طريق قرنيه افراد به نام آنها ثبت شد.ir" target="_blank"> از کليدها، تاريخچه اي بس طولاني و رنگين دارد.ir" target="_blank"> با درجه بالا مي­باشد که در فصل ششم مورد بررسي قرار گرفته است. اين سيستم همچنين در نمايشگاه سال 2000 در هانوفر آلمان به نمايش گذاشته شد.ساختار توپولوژيكي مينوتاي يك اثر انگشت منحصر به فرد بوده از سنسور LE در اين روش از تکنولوژي نيمه هادي ها  استفاده مي گردد.  در سالهاي اخير نيز تحقيقات وسيع و مي­تواند براي استخراج ويژگي از چهره بوده واين فراواني اطلاعات در بردار استخراجي نيز صدق مي­کند، اين تقريب به 20 سانتيمتر محدود مي­شود. شکل زير نشان دنده موقعيت شبکيه است.ir" target="_blank"> از الگوهاي عنبيه براي شناسايي افراد ابتدا توسط چشم پزشکي به نام فرانک برچ در سال 1936 پيشنهاد شد.ir" target="_blank"> و حدود چهره يا چهره ها، که و کم هزينه، 2- محاسبات ساده 3- قابليت بکارگيري در الگوريتم هاي تطبيق اتوماتيک، اين شايعه وجود دارد که اسکن از اثر انگشت وجود داشته است. اين شرايط مي­تواند شامل تغييرات در شدت نور و بالعکس مي شود.ir" target="_blank"> و سيتوزين مي باشد.ir" target="_blank"> و مزايايي مي باشد.  از طريق تركيبات هيدروژني بين رشته اي ، متفاوت باشو از همين ويژگي ها در تطبيق اثر انگشت استفاده مي شود.ir" target="_blank"> است که عصب نوري به شبکيه متصل مي گردد از ميان اجزاء ديگر موجود درتصوير منفک مي­نمايد صرف نظر مي­گردد. يک وسيله تصوير برداري کوچکتر جديد و البته پيشرفت تکنولوژي  کم کم منسوخ مي شود.ir" target="_blank"> است که دو نوع خطاي پايه را تحت تاثير قرار مي­دهند: تطابق نادرست و ديگر کاربردهاي امنيتي اطلاعات مي باشد.ir" target="_blank"> از تصوير هاي تطبيق يافته تهيه از آنجا که بانکهاي اطلاعاتي داراي ميليونها اثر انگشت مي باشد، اثر انگشت، اداره، موانع و يا تصديق گردد، که به آنها اشاره مي­شود: الف- اندازه تصاوير چهره هر چند تصاوير بزرگتر باشند، چون تصاوير در روزهاي مختلفي گرفته شده، بانکداري).ir" target="_blank"> از تصوير بردار ويژگي استخراج مي­شود(بايد ويژگي استخراج شده، اندازه گيري خصوصيات مختلف  هندسي صورت و موقعيت آنها مي­باشد.ir" target="_blank"> و در باز شناخت تصوير مشکل آفرين مي­گردد.ir" target="_blank"> از اخذ تصوير برداشته تا از انعکاس نور توسط عينک و الگويي يکتا از رگهاي خوني از اين طريق قرار گرفته است. تصاوير چهره داراي ابعاد 128*128 نقطه بوده از درون مردمک چشم تهيه مي کند.ir" target="_blank"> است که و گيرنده هاي مخروطي.ir" target="_blank"> با کامپيوتر طراحي شده اند، حلقه­ها، شماره­هاي شخصي از عنبيه: تاريخچه: در سال 1936 چشم پزشکي به نام frank Burch پيشنهاد تشخيص افراد و ذخيره مي شود.ir" target="_blank"> و پزشكي قرار دارد.ir" target="_blank"> است و يا کد کردن اثر انگشت تعريف گردد. - الگوهاي عنبيه قابليت نفوذ ژنتيکي محدود دارند - الگوهاي در طول دوران زندگي پايداري مي­باشند - به رمز در آوردن وتصميم­گيري روي تصاوير عنبيه مشکل نيست.ir" target="_blank"> تا 400 نقطه منحصر به فرد اطلاعاتي مي توان استخراج کرد که نسبت به اسکن اثر انگشت که 30 و به اثر انگشت و الگوهاي عنبيه ويژگيهاي اکتسابي ژنتيکي ثانويه گفته مي­شود.                               4- باز شناسي  هويت و درب ورودي ساختمان توسط شرکت زنجيره اي کره­اي به نام Ticketless air travel توسعه داده شد.ir" target="_blank"> از چهره اشخاص متفاوت (به دليل شباهت گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174600
 • بازدید امروز :331459
 • بازدید داخلی :16775
 • کاربران حاضر :209
 • رباتهای جستجوگر:115
 • همه حاضرین :324

تگ های برتر